STÖLD

imagesCAGA7OUMEfter ett flerårigt utvecklingsarbete med en lösning för att identifiera surfare på Internet så sökte vi patent. Vi visste att vår lösning var unikt bra och att det inte var möjligt att lösa problemet på något annat vis.

Vi inlämnade vår patentansökan till PRV och var därmed övertygade om att vår ansökan skulle hanteras under bästa möjliga sekretess. Därför kom det som en chock för oss när vi efter en tid fick reda på att en konkurrent använde vår tekniska lösning för att söka egna patent och för att söka finansiering. Det var overkligt att försöka förstå att någon annan använde vår patentansökan som pant för egen finansiering.

Den verkliga chocken kom emellertid då vi förstod att vårt patentombud Zacco, hade fört över all kunskap och hela vår tekniska utveckling till en konkurrent.

Det hela gick till som så att Zacco under en längre tid hade arbetat med att ta fram en strategi om hur man på offentlighetsdagen skulle använda en fotostatkopia av vår patentansökan som bas för att göra ansökningar till en ny klient som man hade fått. Vi kanske inte ens behöver nämna att den nye klienten hade stora ägare och mycket pengar. Vår tekniska lösning blev grunden för Zacco´s samarbete med den nye klienten.11366a-blir-klonen-verkligen-en-exakt-kopia

Man använde vår patentansökan ordagrant, såsom sin egen, och gjorde nya ansökningar som tillfullo baserades på den fotostatkopia man beställt en tid i förväg genom PRVs bibliotek. Man framställde två patentansökningar för den nye klienten. Ansökningar där man uppgav den nye klienten som uppfinnare för det utvecklingsarbete som vi gjort. Man utformade tillägg som inte kunde stå för sig själva och som inte byggde på egen suveränitet. Zacco’s strategi innebar att den nye klienten skulle uppträda  som den verkliga uppfinnaren, även till vår teknikutveckling. Detta var ju helt nödvändigt eftersom de ansökningar man nyproduserade också skulle användas som pant för lån.

imagesCAEH5BULZacco hade tagit fram en avancerad strategi som innebar att man skulle inlämna de nya patentansökningarna samma dag (på offentlighetsdagen). Orsaken var att Zacco kände till en lucka i patentlagen. ”Luckan” gör det möjligt att söka vidare på någon annans patentansökan under just det dygnet. Zacco hade dock en extra liten ”knorr” på arbetet då man av strategiska skäl inte berättade om att det fanns en annan uppfinnare bakom den tekniska utveckling som man ville komma åt. Frågan är om detta är piratkopiering eller stöld (eller båda).

På det här viset har Skandinaviens största Patentbyrå sällat sig till mängden av ”piratkopiatörer”. Tillsammans med nedladdare och falska  varumärkestillverkare.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s