SNABBA CASH

imagesCA346DFNDet handlar naturligtvis om pengar och om girighet. För Zacco innefattade detta också om möjligheten att få jobba ihop med stora företag i stora projekt med internationell ryktbarhet. Uppdragsgivaren Targian var enbart ett litet utvecklingsbolag men det ägdes i grunden av de bolag som tillförde kapitalet. Kapitalet kom från Investor AB, Carnegie och den japanska investmentbanken Softbank. I ett senare skede också av Folksam och Skandia Liv (här satsade man livförsäkrarnas pengar utan kontroll).

Investor AB gick under juni 2000 in med 25 000 000 kronor i det lilla utvecklingsbolaget Targian för att utveckla en idé om marknadsanalyser på Internet. Man hade inte analyserat marknadsläget tillräckligt bra och därför kom det som en fullkomlig chock när Posten/Goodit kontaktade ägarna till Targian i augusti samma år (efter knappt 2 månader) avseende att man fått vetskap Targians utvecklingsprojekt. Postens arbetsgrupp var långt mer professionell än Investors riskkapitalbolag och hade en djupgående kunskap om marknadens förutsättningar.

Ägarna till Targian vände sig till Zacco för att få hjälp i den prekära situationen. Zacco, som förmodligen smickrades av kontakten med Investor mfl. påtog sig rollen som medhjälpare trots att man redan ingått avtal med Posten/Goodit och hade tillgång till allt affärshemligt material från Posten/Goodit’s projekt.

Det fanns bara en stor hake i upplägget med Zacco. Zacco var tvungna att påtaga sig allt arbete med utvecklingen av egna patent för Targian. Från det första strategiska arbetet till det långdragnaimagesCAC2WZC5 genomförandet. Targians medarbetare hade ingen kunskap om patentarbete och även om Zacco förstod att hela upplägget innebar stöld och var juridiskt belastande så trodde man att man kunde gömma sig bakom patentbyråns legitima fasad. Man var alltför imponerad av de nya uppdragsgivarna för att säga nej. När man väl börjat genomföra arbetet hade man kommit in på brottets bana och möjligheterna till Snabba Cash.

Som tidigare nämnts var strategierna avancerade och det var först långt senare som vi kom på att det fanns två helt olika strategier som genomfördes.

Den svenska strategin innebar att man skulle ta fram en svensk patentversion för att sabotera Posten/Goodit´s arbete. Den här strategin skulle inte vidarefinansieras med Investor AB´s kapital utan man behövde ta in nya finansiärer som bekostade arbetet i den här delen. Här kom två tröga livförsäkringsbolag väl till pass. Folksam och Skandia hade mycket kapital att investera och satsade tillsammans nästan 18 000 000 kr mot att erhålla en pant som var en kopia på Posten/Goodit’s tekniska lösning.Skandiafolksam

Den internationella strategin kan beskrivas väldigt kort. Den största marknaden i världen, USA. Kopia nr. 2 processades genom PCT-systemet så att alla kopplingar mot Posten/Goodit helt skulle försvinna. Under ansökningstiden var kopian helt dold av PCT-systemets sekretess och senare också genom sekretessen i ansökningslandet. Vi kom dem dock på spåren några år senare när patentansökning nr. 2 fått sitt patent i USA. Vägen till “Snabba Cash” var helt öppen. Förutom att man var upptäkt.usa_flag_s

Vad vi funnit så var Folksam och Skandia enbart tänkta som enkla kapitalförsörjare av en patentkopia som framtagits för sabotage. Två stycken” kassa-kor” med mycket pengar och liten kontroll.

I USA fanns däremot de verkliga möjligheterna.

Investerarna vars pengar och inflytande påverkar Zacco och styr processen

Den 27 juni 2000 går Investor, Softbank och Carnegie ut i ett pressmeddelande, och i en presskonferens, med informationen att man bestämt sig för att satsa upp till 500 000 000 Kr i riskapitalbolaget Startupfacctory. Pengarna är utvecklingspengar som skall användas för att utveckla de 15 bra produktidéer som Startupfactory har funnit, i 15 nystartade bolag. Bolag nr. 13 är Targian där Zacco har bedömt utvecklingspotentialen och gjort en bedömning av patentbarheten. En rapport är överlämnad till investerarna strax innan deras beslut om att tillföra pengarna.

Investor  Startupfactory utmålas som ett dreamteam av Investor. Det är det första stora projektet för den nytillsatte verkställande direktören i Investor, Börje Ekholm. Bilden visar pressmedelandet och texten (nedan) är ett citat från pressmeddelandet.

DSC01133

Pressmeddelande                            Stockholm den 27 juni 2000

“Med anledning av detta pressmeddelande inbjuds till presskonferens idag 27 juni, på Grand Hotel, Bolinderska Palatset, 2tr. Smörgåsar serveras från 11.30 och presskonferensen börjar 12.00. Investor, Softbank och Carnegie går in som delägare i riskkapitalbolaget Startupfactory.

Investor går, tillsammans med sitt helägda dotterbolag Investor Growth Capital, in som aktiv delägare i riskkapitalbolaget Startupfactory. Tillsammans med Softbank och Carnegie satsar de upp till 500 miljoner kronor i bolaget. Detta skapar en unik tillväxtmiljö för nordiska entreprenörer inom trådlös kommunikation med ett globalt fokus. Delägarskapet i Startupfactory är oerhört intressant för oss eftersom de har etablerat sig som ett ledande riskkapitalbolag i Norden inom trådlös kommunikation. För Investor innebär delägarskapet att vi kommer att kunna förstärka vår placeringar inom trådlös kommunikationsutvecklingen i ett tidigt etableringsskede, säger Börje Ekholm, Managing Director, Head of New Investments, Investor. Detta är “the Dream Team” för investeringar inom trådlös kommunikation”.

Zacco började arbeta för Targian redan under våren 2000 genom att ta fram ett värderingsunderlag för en patentansökan som bolaget arbetade med. Ett underlag som skulle ligga till grund för Investors kommande investering. Investor satte in sitt kapital till Startupfactory i juni 2000. Av det insatta kapitalet gick 25 000 000 Kr till Targian. I augusti 2000, dvs. två månader efter Investors kapitaltillskott, upptäcker Posten att Targian presenterat sin första patentansökta lösning. Den liknade Postens och därför tog Posten direkt kontakt med Targians ägare. Kort därefter visade det sig att Targians lösning, den som Investor investerat 25 000 000 Kr i, omslöts av Posten/Goodits patentansökan. Den var därmed värdelös som investeringsobjekt. Något var tvunget att göras åt situationen. Historien om vad som gjordes är den som hela denna webplats handlar om. Nämligen stölden av Goodit’s utvecklingsarbete. sskydd

Historien slutar dessvärre inte där utan vad vi kan finna ut så behöver Targian mer kapital. Av naturliga skäl kan inte detta komma från Investor utan nu handlar det om en ny finansiell väg. Nya investerare som skall få ta del av en begränsad del av de kopierade patentansökningarna. Det är den svenska patentansökningen, kopia nummer 1 som producerades den 28 februari 2001, som skall belånas för att få tillgång till nytt kapital. Patentkopia nummer 1 ser ut enligt följande när den belånades.

Detta är 2 piratkopierade sidor av Zacco

??????????????????????????????????????????????????????????????

Orginalen

???????????????????????????????                  ???????????????????????????????

Det var således den här kopian som Folksam och Skandia Liv fick som pant för ytterligare 18 000 000 Kronor som dessa bolag tillförde, av livförsäkringstagares pengar. Här följer en kopia på pantsättningsdokumentet som finns bevarat hos PRV. Folksam och Skandias investering. Folksam och Skandia har fortfarande panten såsom ett värde i sina respektive bokslut.

DSC01131Vi har påtalat förhållandet många gånger för ledningen i Folksam, där Styrelseordförande Anders Sundström och VD för Folksam Fond inte ville hjälpa till att lösa problemet. Det har nu gått en längre tid men om vi minns rätt så följdes våra besök hos Folksam med möten där Zacco hade en annan förklaring. Kanske kan denna hemsida råda bot på dessa bedrägligheter, annars måste den logiska förklaringen till Folksams inställning ha varit att den nuvarande intjäningsmodelenl var bättre för bolaget om situationen var oförändrad. Det är ju inte så konstigt om man undrar vilken roll som investerarna egentligen har. När finns det en gräns för att en investering är oetisk, och när man måste ta ett ansvar? Situationen verkar mer vara av den kalibern att tex. Folksam inte tordes hjälpa till att ställa oegentligheterna tillrätta därför att pensionsspararna inte skulle få veta hur bristfällig kontrollen hade varit?

Gränsen mellan brillians och idioti är hårfin

Den bästa modellen när man avslöjas verkar istället vara att blåneka eller att omedelbart sälja sin investering vidare. Ingen har så här långt vågat att hjälpa till med att lösa situationen som uppstått. Man anser uppenbart att man kan strunta i brottsoffren och att handel med företagshemligheter är etiskt försvarbart.

Zacco försöker hävda sin oskuld. Man har haft initiativet när det gäller att ta fram en strategi för hur man skulle stjäla Posten/Goodits utvecklingsarbete. Man har därefter haft hela initiativet i arbetet med att stjäla Posten/Goodits patenthandlingar. Startupfactory (Investor), Carnegie, Folksam och Skandia Liv är de bolag som som tillfört pengarna för att kommersialisera den tekniska lösningen. När man avslöjats gällde det att snabbt komma bort från ansvar och publicitet. Det här är vad vi kommit fram till därför att dessa handlingar stöds av de underlag (bevisen) som idag finns framme.

imagesCA960714

Det är Snabba Cash som gäller i Tjuvarnas Marknad.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s