OPÅLITLIG

imagesCA5ET3G8Historien handlar naturligtvis om Zacco. Scandinaviens största patentbyrå. Zacco marknadsför sig som ett professionellt IP ombud, men drar sig samtidigt inte för att överföra hemlig information från en kund till en annan. Många skulle finna att skiljelinjen till industriellt spionage var obefintlig. Det finns uppenbart olika vägar att bli störst? En smal och en bred väg.

Zacco säger om själva ”As one of the largest IP firms in Europe with 500 experienced IP professionals, we provide a full range of technical, legal and strategic services to support your business objectives…..”

Verkligheten indikerar på att man utnyttjar den smalare vägen när man utnyttjar patentlagens brister för att överföra uppgifter om företagshemligheter och upphovsrätter mellan olika klunduppdrag.

I den följande berättelsen  kommer vi att följa patentombudet Zacco i den dubbla rollen som konsult. Där Goodit’s utvecklingsarbete, som Goodit höll hemligt och som Zacco kände till som konsult,  samtidigt utnyttjades av Zacco i ett strategiskt utvecklingsarbete för en konkurrent till Goodit.

Zacco spelade dubbelt och Goodit’s konkurrent fick på några timmar fri tillgång till flera års imagesCA7F9LGVutvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete där Goodit tagit kostnaderna.

Berättelsen handlar om etik och moral, kanske brott, i ett företag där det egna ekonomiska intresset styr  prioriteringarna. Zacco sätter egna utvecklingsmöjligheter före kundernas och drar sig inte för att utnyttja en kunds hemligstämplade utvecklingsarbete till förmån för ett annat arbete i ett annat kundförhållande.

Det infinner sig en känsla av att det ekonomiska värdet av den oegentliga handlingen är oerhört mycket mer värd än själva brottsvärdet. Enkelt uttryckt att intäkterna väsentligt överstiger alla tänkbara kostnader.

Det som följer är en skrämmande och sann historia om stöld. En historia som enbart innehåller fakta, verkliga dokument, inspelade förhör och berättelser från de personer som deltagit.

Vi berättar historien utifrån vad vi har varit med om och vad som bevisligen har skett. Vi berättar med egna ord och med egna uttryckssätt utifrån att vi blivit bestulna på det mest värdfulla arbete vi investerat i. Historiens ordval värderar inte händelserna på annat vis än vad vi som brottsoffer kan bedöma troligt. Vi har valt att lägga den slutliga bedömningen hos läsaren.

Bevisning

Orginalhandling från Posten / Goodit AB  (Uppfinnare/Inventor Jan Ölve)

???????????????????????????????

ZACCO fabricerad Piratkopia ( Uppfinnare Lars Eriksson)

???????????????????????????????

ZACCO Piratkopia Signerat Kuvert (M Kitzler)

signerat kuvert för Piratkopia

Orginalritningar från Posten/Goodit

???????????????????????????????

ZACCO Piratkopia (fotostat) av Posten/Goodit ritningsunderlag

???????????????????????????????

Orginalhandling avseende patentkrav från Posten/Goodit.

???????????????????????????????

ZACCO Piratkopia (fotostat) av Posten/Goodit patentkrav

???????????????????????????????

Det vi visar här är ett urval av de dryga 100 patentansökningssidor som Zacco presterat. Samtliga innehållande beskrivningen av Posten/Goodit’s utvecklingsarbete. Enligt genomförda studier har det framkommit att Zacco använt samtliga ord och samtliga ritningar från Posten/Goodits utvecklingsarbete. Eftersom Zacco hade fått förtroendet att samarbeta med Posten/Goodit i samma projekt och därför hade erhållit allt material (under sekretessåtagande) är det omöjligt för oss att beteckna detta på något annat vis än stöld.

Zacco har därutöver arbetat med genomförandet av Piratprojektet under nästan 10 år (fram till 2011) för nya uppdragsgivare i såväl Sverige som i USA.

Vi betecknar detta som internationell brottslighet som inte skett utan finansiell belöning och det är med stor sorg vi ser detta ske utifrån en patentbyrå där 1000-tals andra bolag utlämnat sina konfidentiella företagshandlingar i falsk tro om lojalitet.

Opålitlighet och dubbelspel, det nya inslaget av girighet, har kommit till innovationens försvarare.

Frågan är när frestelsen blev för stor och hur många fler drabbats efter detta?

ZACCO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s