Author Archives: zaccoab

KUND till ZACCO ?

För en tid sedan var vi väldigt stolta över vad vi gjorde. Vi var kreativa och vågade testa gränserna. Vi trodde på oss själva och litade på vår omgivning. Svart var svart och vitt var vitt. En erkänd patentbyrå var … Continue reading

Image | Posted on | Leave a comment

RESPEKTERADE FUSKARE – ELLER BARA FUSKARE ?

Zacco får den 6 november 1999 ett uppdrag av Posten AB. Uppdraget är av stor vikt för Postens utveckling och Zacco skall utreda komplicerade förhållanden vid Postens patentsökning. Uppdraget innefattar rådgivning avseende Internationalisering, Rättsskydd, Praxis hos myndigheter, Patentlagar, det Patenterbara området, Förhållningssätt till … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

SE OCH HÖR

I november 99 ingår Posten/Goodit avtal med Zacco i ett hemligt projekt. Zacco skulle gå igenom utvecklingsprojektet och utvärdera patentansökningar. Arbetet utfördes enligt sekretess och det regelverk en auktoriserad patentbyrå arbetar under. Zacco accepterade uppdraget och fick därför tillgång till alla hemliga affärshandlingar. … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment