MODUS OPERANDI

rättvisa

Vårt tillvägagångssätt, vårt Modus Operandi, är att informera om oegentligheter som har skett i projekt där Zacco medvetet fuskat, åsidosatt sina plikter och utsatt sina uppdragsgivare för stor fara.

Konsekvensen av Zaccos felaktiga agerande har varit att projektets verkliga ägare, finansiärer och djupt engagerade underleverantörer, har förlorat sin egendom och sin framtid.

Zacco påtog sig ett viktigt uppdrag under väl definierade förutsättningar. Förutsättningar där lojalitet och sekretess var av största vikt. Zacco accepterade upphandlingsavtalet och garanterade därmed sin medverkan. Som en följd av denna acceptans fick man full tillgång till alla hemliga affärshandlingar.

Zacco kunde inte hantera detta förtroende och tog initiativet till att överföra kunskapen om vårt utvecklingsarbete till en konkurrent till oss. Zacco kunde som underleverantör till vår konkurrent ge bort utvecklingsarbetet som tillhörde oss och som vi arbetat med under ett flertal år. En unik kunskap som vi fått genom hårt och enträget arbete.

Efterhand som Zaccos åsidosättanden kommit i dagen har det blivit allt tydligare att Zacco inte tar  ansvar för vad man gjort. Man söker inte någon lösning, man svarar inte då man blir tilltalad och man törs (eller vill) inte reda ut problemen efter sig.

I vårt tycke agerar man inte på ett normalt affärsetiskt sätt och man tar inte ansvar för sina tillkortakommanden. I vår värld kan inte en etablerad patentbyrå ha en sådan inställning.

Zacco´s åsidosättanden (illojaliteten) har orsakat stor skada. Vi vill att detta klaras upp på ett rättvist och korrekt vis.

Vi vill skapa rättvisa så långt det går.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s