KUND till ZACCO ?

imagesCAR7YPJE

För en tid sedan var vi väldigt stolta över vad vi gjorde. Vi var kreativa och vågade testa gränserna. Vi trodde på oss själva och litade på vår omgivning. Svart var svart och vitt var vitt. En erkänd patentbyrå var definitivt vit och hade man ett sekretessavtal med en sådan patentbyrå så var allt lugnt. Så var livet till vi träffade en svart. En patentbyrå vars normer för lagar, etik och moral var djupt degenererade. Vi kraschlandade i mötet med Zacco, ett företag som hade andra värderingar och ingen……… Rubriken säger det mesta eftersom det vita lyser klart i mörkret. Det här är en verklig och sann berättelse om kunskap. Tyvärr har den också blivit en berättelse om stöld, om dåligt ledarskap och om omoralisk företagskultur.

Historiens inleds redan 1998-99 då Goodit genomför omfattande studier om Internets framtidaimagesCA99T6GF marknadsbetydelse. Studierna visar att anonymiteten på nätet kan växa till ett problem. ”Betydande problem om marknaden inte vet vem kunden är och utökad brottslighet på nätet om anonymiteten får riktigt fotfäste.” Internet har en rebellisk uppbyggnad där surfaren skall vara anonym.

Redan i det här skedet insåg Goodit att det måste utvecklas tekniska lösningar för att synliggöra Internets  användare. Likaså förstod teknikerna omedelbart att grundtekniken behövde vara tekniskt enkel för att den skulle bli användbar för många. Därtill behövde den intellektuella tillgången skyddas.

Kort sagt behövde vi kraftfulla partners som var vana vid stora och komplicerade projekt. Att samarbeta med Posten kanske inte är själklart för alla, men sanningen är den att bolaget hade en mycket avancerad och  mogen organisation med omfattande kunskap om elektroniskt media. Posten hade utöver sitt HR-kapital också en stor kundbas som omfattade nästan alla tänkta slutanvändare.

Bild1Posten/Goodits avtalssituation var naturligtvis grunden men fortsättningsvis skulle vi ingå omfattande samarbetsavtal med det internationellt offensiva Telenor och brittiska Experian som arbetade worldwide.

Patentansökningarnas uppbyggnad och den internationella patentbarheten var centrala uppgifter för de fortsatta avtal som vi ville genomföra. Inget fick gå fel.

Posten/Goodit behövde därför en second opinion, en genomlysning av all teknik, från ett ”välrenomerat” patentföretag så att man kunde etablera en solid grund för de fortsatta avtalen och det fortsatta arbetet. Advokatfirman Södermark ansvarade för den behövliga upphandlingen av patentombud i det viktiga arbetet. Man avtalade med  Zacco Sweden AB att utföra uppdraget under sedvanlig patentsekretess.

Valet av leverantör var ett fatalt misstag. Det var inte “Tjuvarnas Marknad” som var vår målgrupp.

imagesCAURK6Q5

Advertisements
Image | This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s