SE OCH HÖR

södermarkadv.pdfI november 99 ingår Posten/Goodit avtal med Zacco i ett hemligt projekt. Zacco skulle gå igenom utvecklingsprojektet och utvärdera patentansökningar. Arbetet utfördes enligt sekretess och det regelverk en auktoriserad patentbyrå arbetar under. Zacco accepterade uppdraget och fick därför tillgång till alla hemliga affärshandlingar. Länk till SEPAFs regelverk; http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

DSC01133I juni 2000 investerade Investor AB 500 miljoner kr i Startupfactory. Av dessa gick 25 miljoner direkt till bolaget Targian för att utveckla bolagets affärslösning. Zacco gjorde under våren -00 en undersökning av Targians patentansökan. Undersökningen var en del av underlaget för för Investor’s investering. Zacco hade uppdrag för konkurrerande verksamheter och kände till båda. Man arbetade med dubbel lojalitet.

KitzlerMichael Kitzler arbetade som partner/patentombud för Zacco vid tidpunkten. Kitzler berättade vid Stockholms Tingsrätt att han efter efter en sekretessbelagd genomläsning lämnade över uppgifter om skillnaden mellan bolagens patentansökningar för en due dilligence som  Targians ägare behövde. Detta skedde enligt Kitzler i december 2000 . Vidare berättade Michael Kitzler att tiden efter den 25 oktober 2000 framförde och diskuterade olika strategier med Targian avseende situationen mellan bolagen.

Falsk                                                                                                         Äkta

??????????????????????????????????????????????????????????????I februari 2001 beställde Kitzler kopia på Posten/Goodits akt vid PRV. “Så tidigt som möjligt” angavs i beställning. Aktkopian skulle då vara klar förhämtning vid PRV i Stockholm. Den 28:e var dagen för publicering av Posten/Goodits patentansökan. Den dagen ansåg Zacco att det var tillåtet att kopiera sin egen klients utvecklingsarbete och använda sin egen klients patentakt som underlag för Zaccos arbete för en ny klient. En konkurrent till Posten/Goodit.

 Zacco hade accepterat uppdraget enligt samfundet SEPAFs regel.

 § 4  Avböjande och frånträdande av uppdrag (utdrag ur)

Ombud är skyldigt att avböja erbjudet uppdrag, om ombudet självt, eller annat ombud på samma byrå tidigare konsulterats av eller eljest biträtt motparten i samma ärende eller i annan angelägenhet av sådan art, att de uppgifter som till följd därav erhållits kan tänkas få betydelse vid det erbjudna uppdragets utförande.

§ 5. Förhållande till klient trohet, lojalitet och tystnadsplikt (utdrag ur)

Ombud är skyldigt att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet.

http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

Broquist Michael Broquist  (var VD för Targian AB) framförde tidigt att bolaget inte hade någon kunskap om patent, det var därför man anlitat Zacco. Michael Broquist har vid Stockholms Tingsrätt berättat att han varit med och “klippt och klistrat” den 28 februari 2001, men han har också berättat att han var relativt nyanställd och hade en ringa kunskap om teknikplattformen. Han upplevs ha följt de instruktioner han fått av Zacco och säger vid Tingsrätten att han förundrades över att man kunde göra på det sättet med patent.

KitzlerMichael Kitzler (Patentombud/Partner) berättde i Patenbesvärsrätten och i Stockholms Tingsrätt att han har tagit fram den bakomliggande strategin för arbetet den 28 februari 2001. Han berättde också att han och ett annat patentombud från Zacco flög upp från Malmö den aktuella dagen, man hämtade ut den förbeställda patentakten och arbetade därefter med att göra 2 nya, och olika, patentansökningar för Targian. Nya ansökningar som baserade sig på Posten/Goodits utvecklade patenthandlingar. Zacco var upphovsman då man genomförde 2 olika strategier, med olika syfte, för den nye uppdragsgivaren.

imagesCAJNPG6RNågot senare under våren 2001 investerade Folksam och Skandia nytt kapital för utvecklingen i Targian. Vid den här tiden så har, vad vi vet, Targian inga andra immateriella tillgångar än ansökningarna från kopieringsförfarandet i februari. Dessa hade aldrig funnits om man inte använt Posten/Goodits egendom. När Goodit vid flera tillfällen tagit upp frågan med Folksam så visar det sig att Folksam fått annan information. Goodit har tagit upp frågeställningarna med verkställande direktören Anders Sundström och vid många tillfällen med den numera pensionerade chefen för Folksam Fond, Håkan Johansson. Av anledningen att Folksam hade fått annan information ville företaget aldrig reda ut problemet. Goodit upplever att den stora frågan var att man inte ville uppvisa dålig kontroll. Goodit har fått uppgiften att Folksam senare har sålt innehavet i Targian till Robur.

DSC01132Det finns dock högst beklämmande information från Folksam’s engagemang i Targian. Den pant man erhöll för sin investering kommer från pantsättning av den svenska kopierade patentansökan. Det är den enda pant vi känner till för lånen. Så här ser den ut (klickbar bild).

Michael Kitzler berättade vid Stockholms Tingsrätt att han lämnade över uppgifter om skillnaden mellan bolagens patentansökningar för en due dilligence som Targians ägare behövde. Enligt förhören med Kitzler skedde detta i december 2000.

Som ägare måste man väl närmast benämna de företag som köpt aktier och därtill stått för merparten av investeringsbeloppet. Goodit tror inte att någon tillåts ändra den immateriella värdebasen i ett företag utan att informera ägarna i detalj. I det här fallet hade Investor placerat 25 000 000 Kr i Targian. Targian hade ingen annan investeringsbar tillgång.

InvestorBörje Ekholm, Verkställande direktör i Investor AB , låter meddela följande:

Jag vill börja med att framhålla att Investor beklagar att Goodit har hamnat i en situation gentemot Targian och dess patentombud Albihns Zacco som har föranlett Dig mycket olägenheter, och efter att ha talat med Dig och Mats Broström är det förstås lätt att känna sympati för Din sak. Såvitt avser tvisten mellan Goodit och Targians patentombud Zacco, har Investor inte medverkat till de åtgärder som tvisten berör (texten är avkortad och således inte ett citat).

Zaccos samlade resultat

Ett antal stora företag har förlorat oerhört mycket pengar på Zacco’s agerande därför att de trodde att de investerat i något som var seriöst och uthålligt. Troligtvis ser det ut så här för dem som stod bakom Targian. Investor AB -25 000 000 kr , Skandia Liv AB samt Folksam Fond -18 000 000 kr.

För Goodit AB handlar det om flera års utvecklingsarbete som gått förlorat pga. patentstölden. Vi benämner detta som stöld därför att vi helt enkelt inte kan förstå det på något annat vis.

Så här säger Zacco

Zacco förvärvade Albihns AB och bolagen fusinerades 2009. Stefan Olander är, vad det ser ut som, en av de nya ägarna. Det som är utmärkande för de nya ägarna är att de inte tar ansvar för den verksamhet de förvärvat. Deras metod för att undvika ansvaret är att göra sig osynliga. Att inte kommunicera och att inte ens göra en ansträngning för att ställa grova felaktigheter tillrätta. Ett köp där förvärvet tillsammans med eftervarande fusion har den rättsliga följden att köparen tar över hela förvärvets innehåll. Såväl tillgångar som skulder. Att förvalta tillgångarna och “glömma” skulderna är ett högst märkligt beteende. Ett sådant beteende behöver ingen kunskap.

zaccoStefan Olander (Styrelse Ordförande)

stefan.olander@zacco.com

Kontaktad åtskilliga gånger för att försöka lösa problemen. Stefan Olander läser mail. Svarar aldrig.

Zacco AS (moderbolaget) är ett danskt företag från utanför Köpenhamn. Vi vet inte om det är särskilt danskt att göra allt för att slippa ansvar från den nya affären, men koncernchefen Christoffersen är mycket tyst. Hitills inget ansvarstagande och helt utan ambition att lösa några problem.

zacco koncernchefSoren Morbitzer Christoffersen (Koncernchef). Kontaktad åtskilliga gånger för att försöka lösa problemen. Christoffersen läser inte mail. Svarar aldrig. Omöjlig att få kontakt med.

Bo Starke

Advokaten Göran Starkebo företräder Zacco i det här ärendet. Han marknadsför Goodit såsom om hans uppdragsgivare skött sig klanderfritt emedan Goodit utsätter Zacco för förtal och otillbörlig marknadsföring. Advokaten Starkebo gör allt för att tysta ned alla kritiska uppgifter även då uppgifterna är helt korrekta. Kritiken mot Zacco skall stoppas till varje pris och då tillåter hans uppdragsgivare allt. Det är Goodit som skall misskrediteras, det är Goodit som förtalar Zacco utan anledning, det är Goodit som ägnar sig åt otillbörlig marknadsföring. Zacco’s senaste tillgrepp är att försöka sätta Goodit i konkurs. Så tror man att man undviker kritiken och slipper förklara de tidigare tilltagen. Beteendet har vi sett tidigare. Politiskt där sanningen inte får komma fram. I alla diktaturer.

Göran Starkebo arbetade tidigare som jurist hos Zacco. Vad Goodit erfar så kände han till kopieringsförfarandet av Goodits patenthandlingar. När Zacco tog fram strategin för en konkurrent till Posten/Goodit, när Zacco informerade konkurrenten patentens egenskaper, när Zacco genomförde strategin att kopiera Posten/Goodits patenthandlingar, när Zacco tog fram patentansökningar som byggde på Posten/Goodits patenthandlingar.

Zacco hade då ett aktivt avtal med Posten/Goodit. Ett avtal där ombudet (Zacco) är skyldigt att gentemot klienten iaktta trohet, lojalitet och sekretess. Se SEPAF länkar.

http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

www.sepaf.se/getfile.ashx?cid=325139&cc=3&refid=18

Det är upp till betraktaren, du som läser denna hemsida, att bedöma om det kan finnas någon tilltro till Zacco’s försök att tysta ned Goodits röst.

Goodit kommer inte att låta sig tystas ned. Vi kommer fortsatt att göra vår röst hörd. I så många sammanhang som möjligt. På så många platser som möjligt. Kanske på en plats nära dig?

rättvisa

Advertisements
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s